Bedrijfsrisico's zakelijke dienstverlening in beeld

De zakelijke dienstverleningssector is een belangrijke speler in de Nederlandse economie, met ongeveer 500.000 bedrijven waarvan bijna 88% zelfstandige professionals zijn. Een opvallende trend is de toenemende consolidatie, vooral in de accountancy, consultancy en ingenieursbureaus, gedreven door factoren zoals de krappe arbeidsmarkt, digitalisering en uitbreiding van diensten. Deze sector staat voor specifieke risico's zoals verstoringen in de bedrijfsvoering en schade aan klanten, werknemers of derden, zowel door materiële als letselschade of door cybercriminaliteit. Het beschermen van bedrijfsmiddelen zoals inventaris, elektronica en kantoorpanden tegen inbraak, brand en waterschade is van vitaal belang voor het waarborgen van operationele continuïteit.

Met ongeveer 500.000 bedrijven binnen de sector Zakelijke dienstverlening, waarbij bijna 88% zelfstandige professionals zijn, speelt de zzp'er een prominente rol. Ongeveer 3,7% van de bedrijven heeft 5 of meer werknemers, en dit percentage neemt gestaag toe vanwege een lopende consolidatieslag binnen de sector, vooral in de accountancy, consultancy en ingenieursbureaus. Belangrijke drijfveren hiervoor zijn onder andere de krappe arbeidsmarkt, digitalisering en uitbreiding van dienstverlening.

Specifieke risico's waarmee zakelijke dienstverleners worden geconfronteerd, omvatten verstoringen in de bedrijfsvoering en schade aan klanten, werknemers of derden. Deze risico's kunnen ontstaan door materiële of letselschade als gevolg van bedrijfsactiviteiten of personeelsacties, of door fouten of nalatigheden in de beroepsuitoefening. Digitalisering heeft de sector echter ook kwetsbaar gemaakt voor cybercriminaliteit, waarbij hackers proberen gevoelige gegevens te stelen, systemen te saboteren of losgeld te eisen. Dit kan leiden tot financiële schade, reputatieverlies en verstoring van de bedrijfsvoering.

Het beschermen van inventaris, elektronica, zakelijke voertuigen en kantoorpanden tegen inbraak, brand en waterschade is van cruciaal belang voor zakelijke dienstverleners om operationele continuïteit te waarborgen.

Meer nieuws over mkb verzekering­en

09-04-2024

Veel aanbieders vergelijkingswebsites niet bekend met P2B Verordening

De Platform to Business Verordening (P2B Verordening) van invloed kan zijn op vergelijkingswebsites en verzekeraars. Deze Europese regelgeving, van kracht sinds medio 2020, stelt transparantie- en nalevingsverplichtingen voor platforms, zoals vergelijkingswebsites, die diensten aanbieden aan zakelijke gebruikers zoals verzekeraars. De verordening is bedoeld om de verstoorde onderhandelingspositie van verzekeraars te verbeteren en situaties te voorkomen waarin platforms zichzelf bevoordelen.

Lees verder