Onze werkwijze

Efficiëntie is van cruciaal belang in onze dienstverlening. Wij verwerken uw offerteverzoeken snel dankzij onze specialisatie, uitgebreide marktexpertise en efficiënte automatisering. Om de kwaliteit van onze adviezen te waarborgen, stellen we gerichte vragen en vragen we om aanvullende informatie. We streven ernaar om onze inventarisatie beknopt en relevant te houden, meestal via telefoon of e-mail, maar persoonlijk contact is op verzoek mogelijk.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de volgende principes en uitgangspunten;

  • Wij streven naar efficiency zolang dit niet ten koste gaat van onze kwaliteit
  • Alle verzekeraars zijn welkom maar worden continue beoordeeld op prijs, kwaliteit en performance
  • Uw belang is ons belang
  • Wij zijn niet van alle markten thuis. Wat we doen moet excellent, veilig én kostenbewust gebeuren

Efficiency

Uw offerteverzoeken behandelen wij vlot door specialisatie, een zéér breed marktaanbod, excellente branchekennis in combinatie met goede automatisering. Om de kwaliteit van onze adviezen te borgen is het noodzakelijk dat wij aanvullend gerichte vragen stellen of aanvullende informatie verlangen. Wij trachten onze inventarisatie compact en relevant te houden Dit lukt meestal uitstekend per telefoon of per email. Persoonlijk contact is uiteraard mogelijk op uw verzoek maar kan ook noodzakelijk of wenselijk zijn op ons verzoek.

Marktaanbod

Omdat wij u graag het beste willen bieden, vinden wij een breed aanbod van verzekeraars en producten van groot belang. Ons kantoor beschikt over directe agentschappen bij 24 verzekeraars. Via samenwerking met assuradeuren hebben wij verdere mogelijkheden tot nog eens 60, veelal gespecialiseerde verzekeraars.

Uw belang

Onze advisering en productkeuze draait om úw belang. Is een verzekering niet nodig? Wij zullen u dit eerlijk zeggen. Is een verzekering niet meer concurrerend? Wij zullen u pro actief passende alternatieven aanbieden. Bij schade moet u kunnen vertrouwen op onze expertise en maximale inzet. Indien nodig schakelen wij externe adviespartners in om voor uw belangen te strijden.

Productselectie

Waar mogelijk maken wij bij productselecties gebruik van vergelijkingssoftware. Daarnaast investeren wij veel tijd om onze databases up to date te houden. Bij onze productselectie is de prijs belangrijk maar ondergeschikt aan kwaliteit. Als wij offerte uitbrengen, zal uit ons advies blijken waarom wij voor een bepaalde verzekeraar of product hebben gekozen. Motivatie en transparantie hierbij mag u van ons verwachten

Focus

Ons kantoor bedient de MKB markt tot een omzet van circa 25 Miljoen Euro met het zwaartepunt van cliënten binnen de zakelijke dienstverlening. We kunnen u veel vertellen over onze werkwijze. Veel belangrijker is wat onze cliënten zeggen over onze dienstverlening! Lees het hier