Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekering tegen door derden geleden zaak- en personenschade (AVB).

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ( AVB) dekt schade aan personen of zaken mits deze is toegebracht aan derden binnen de verzekerde hoedanigheid van uw bedrijf én uw bedrijf hiervoor aansprakelijk is.

Binnen het pallet van de bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering kan aanvullende verzekeringsdekking noodzakelijk zijn voor milieu-aansprakelijkheid (MSV), productaansprakelijkheid of bijvoorbeeld werkgeversaansprakelijkheid.

De premie van deze verzekering is afhankelijk van het soort onderneming, de omvang van de onderneming en het werkgebied van uw onderneming. In de meeste gevallen vindt een jaarlijkse naverrekening plaats op basis van de opgegeven omzet en loonsom van uw onderneming.

Een aantal bijzonderheden van deze verzekering op een rij:

  • U kunt kiezen voor welk bedrag u zich wilt verzekeren: € 1.250.000,- of € 2.500.000,- of hogere limieten
  • U kunt kiezen voor een eigen risico en zo korting op de premie krijgen
  • Uw werkgeversaansprakelijkheid is optioneel mee te verzekeren
  • Aansprakelijkheid voor plotselinge schade aan het milieu is standaard meeverzekerd; voor geleidelijke schade aan het milieu kunt u een aparte (MSV) verzekering afsluiten

Bereken direct uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering