Binnen de hedendaagse onderneming vormen computers en (kantoor)elektronica een kritische factor. Deze verzekering dekt plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging aan de elektronica, diefstal (na braak) van deze elektronica, de extra kosten voor het huren van vervangende apparatuur, de extra personeelskosten, de reconstructiekosten, het reconstrueren van verloren of verminkte toepassingsprogrammatuur of verwerkte data als gevolg van materiële of immateriële schade. Binnen een dergelijke verzekering bestaat ook de mogelijkheid om het verblijf en transportrisico van mobiele elektronica mee te verzekering.

De electronicaverzekering is ook af te sluiten via onze online module MKB verzekeringen. Let op; mobiele telefoons zijn uitgesloten van deze dekking. Het transport en verblijfrisico binnen de online module is beperkt tot dekkingsgebied Nederland.