De ziekteverzuimverzekering dekt de loonschade bij ziekteverzuim binnen uw bedrijf vanwege de wettelijke loondoorbetalingsverplichting. De verzuimverzekering wordt vaak aangeboden met arbodienstverlening zoals preventie, verzuimbegeleiding en re-integratiebegeleiding. Aanvullend bij de ziekteverzuimverzekering kan vaak worden gekozen voor verhaalsrechtsbijstand en aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.