Bestuurdersaansprakelijkheid

Downloads


Veel gestelde vragen


Een bestuurder die zijn werk goed doet heeft toch geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Antwoord: Helaas is dit in de praktijk niet het geval. Ook als de bestuurder niks fout heeft gedaan, kan de bestuurder geconfronteerd worden met een claim van iemand waarmee de bestuurder zaken doet of kan een toezichthouder een onderzoek instellen.

Daarnaast kan het bestuur uit meerdere bestuurders bestaan. Het gehele bestuur is collectief verantwoordelijk voor hun fouten en volledig aansprakelijk te stellen.

De verzekering dekt toch geen opzet?

Antwoord: Dat klopt. Alleen in het geval de schade het beoogde doel is geweest of als de bestuurder zeker wist dat deze schade zich zou voordoen, is er geen dekking.

Daarnaast kan het bestuur uit meerdere leden bestaan. Als 1 bestuurder opzettelijk handelt dan hebben de overige bestuurders nog steeds dekking. Vaak worden de overige bestuurders verweten dat ze de opzet niet gezien of voorkomen hebben.

Bestuurders met een vrijwaring hebben toch geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Antwoord: Een vrijwaring is een goed uitgangspunt, maar zal de bestuurder niet volledig beschermen. Indien de bestuurder ernstig verwijtbaar heeft gehandeld zal de vrijwaring doorgaans niet van kracht zijn en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wel. Op het moment dat de organisatie failliet is gegaan, heeft een bestuurder niet veel aan een vrijwaring van die organisatie. Bovendien keert de verzekering aan de rechtspersoon uit in het geval van een vrijwaring van de bestuurder(s).

Is een directeur (groot aandeelhouder) of een bestuurder in loondienst ook gedekt onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Antwoord: Hoewel een DGA als aandeelhouder of bestuurder zichzelf niet aansprakelijk kan stellen, loopt een DGA ook risico. Een DGA en zijn organisatie moeten aan dezelfde regels en eisen voldoen als alle andere bestuurders en organisaties. Ook de DGA kan met zijn rechtspersoon failliet gaan. De DGA kan ook door derden worden aangesproken. Zolang de DGA en/of de bestuurder in loondienst bestuurstaken verrichten dan vallen zij onder de dekking.

Er zijn bijna nooit claims op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Antwoord: De meeste claims bestuurdersaansprakelijkheid worden geschikt nog voordat iemand aansprakelijk gesteld wordt. Dit gebeurt achter gesloten deuren. De kosten van verweer, die heel snel kunnen oplopen, en de schikking worden gedekt onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Wie moet ik als verzekerde (verzekeringnemer) aanhouden?

Antwoord: Het heeft de voorkeur om de hoogste moedermaatschappij als verzekeringnemer op te nemen. Zodoende kan een maximale dekking worden verleend voor de moedermaatschappij en haar dochterondernemingen. Dochterondernemingen vallen namelijk automatisch onder de dekking.

Daarnaast vallen bestuurders van de managementvennootschappen ook onder de dekking, waardoor de verzekering niet op de managementvennootschap hoeft te worden afgesloten.

Welk verzekerd bedrag moet ik kiezen?

Antwoord: Een richtlijn bij de keuze voor een verzekerd bedrag kan het balanstotaal zijn. Mits de dekking dat toelaat (omvang van het bedrijf kan bijvoorbeeld te groot of te klein zijn). Dit is te allen tijde een keuze voor het betreffende bestuur. Een kleine onderneming kiest vaak voor een verzekerd bedrag van € 500.000,- of lager, middelgrote ondernemingen kiezen in de regel een verzekerd bedrag tot € 2.500.000,-. Grote ondernemingen kiezen voor hogere verzekerde bedragen.