Als werkgever heeft u een wettelijke plicht tot het afsluiten van adequate verzekeringen ten behoeve van werknemers. Een goed en betaalbaar middel om invulling te geven aan goed werkgeverschap is het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering. De verzekeringsdekking kan uitsluitend gelden onder werktijd of 24/7 van toepassing zijn. Deze verzekering keert uit bij overlijden en/of blijvende invaliditeit van een werknemer.