De zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor geschillen die voortvloeien uit de uitoefening van uw bedrijf en de juridische verweerkosten die hieruit voortvloeien. Geschillen met afnemers, leveranciers, personeel en debiteuren zijn zaken die vallen onder de verzekeringsdekking. Eigenaren / firmanten kunnen hun particuliere rechtsbijstand optioneel meeverzekeren. U kunt bij onze onlinemodule kiezen uit twee Klaverblad verzekeringen: Rechtsbijstand Standaard en rechtsbijstand Extra.

Bij de Rechtsbijstandverzekering Extra is het verzekerde bedrag per gebeurtenis voor externe kosten hoger en bent u voor meer juridische problemen verzekerd dan bij de Rechtsbijstandverzekering Standaard. Ontvang direct uw offerte of bekijk eerst de productkaart of polisvoorwaarden.

Indien u op zoek bent naar een volwaardige zakelijke rechtsbijstandsverzekering inclusief dekking dekking verweer in aansprakelijkheidskwesties aanvullend op de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is DAS RechtsPartner voor u een goede keuze of indien u als ZZP-er werkt DAS voor ZZP.

Ons kantoor biedt zakelijke rechtsbijstandsverzekeringen aan van;

  • Allianz (DAS)
  • ARAG rechtsbijstand
  • ASR (DAS)
  • Avero Achmea (Stichting Achmea Rechtsbijstand)
  • DAS voor ZZP
  • DAS Optimaal
  • DAS RechtsPartner
  • Goudse (SRK)
  • Klaverblad (Klaverblad Rechtsbijstand Stichting)
  • Nationale Nederlanden (DAS)

Wilt u meer weten over de zakelijke rechtsbijstandverzekering? Bel ons op 0342-401945 of stuur ons uw vragen / offerteverzoek per mail