Veel aanbieders vergelijkingswebsites niet bekend met P2B Verordening

De Platform to Business Verordening (P2B Verordening) van invloed kan zijn op vergelijkingswebsites en verzekeraars. Deze Europese regelgeving, van kracht sinds medio 2020, stelt transparantie- en nalevingsverplichtingen voor platforms, zoals vergelijkingswebsites, die diensten aanbieden aan zakelijke gebruikers zoals verzekeraars. De verordening is bedoeld om de verstoorde onderhandelingspositie van verzekeraars te verbeteren en situaties te voorkomen waarin platforms zichzelf bevoordelen.

Vergelijkingswebsites zijn voor veel verzekeraars een belangrijk verkoopkanaal om toegang te krijgen tot grote groepen potentiële klanten. Echter, deze afhankelijkheid kan leiden tot een verstoorde onderhandelingspositie voor verzekeraars en situaties waarin de platforms zichzelf bevoordelen. Dit heeft geleid tot de invoering van de Platform to Business Verordening (P2B Verordening) op Europees niveau, die sinds medio 2020 van kracht is.

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt echter dat een meerderheid van de ondernemers die onlineproducten en -diensten aanbieden, niet bekend is met deze Verordening. Daarom wordt op 28 maart 2024 een wetsvoorstel behandeld door de Tweede Kamer, waarin de ACM de taak krijgt om toezicht te houden op de naleving van de P2B Verordening en boetes tot ruim € 1 miljoen of 10 procent van de omzet van de overtreder kan opleggen.

De P2B Verordening is van toepassing op onlineplatforms zoals vergelijkingswebsites die diensten aanbieden aan zakelijke gebruikers, waaronder verzekeraars. Deze Verordening stelt transparantie- en nalevingsverplichtingen voor platforms, met name met betrekking tot rankings, geschillenbeslechting, algemene voorwaarden en aankondiging van aanpassingen op het platform.

Het niet naleven van de P2B Verordening kan leiden tot boetes van de ACM tot maximaal € 1.030.000 of 10 procent van de jaaromzet van het platform. Het is daarom voor vergelijkingswebsites en verzekeraars belangrijk om zich te verdiepen in de vereisten van de Verordening en de impact ervan op hun bedrijfsvoering te begrijpen, gezien de naderende handhavingsmogelijkheden van de ACM.

Meer nieuws over mkb verzekering­en

21-03-2024

Bedrijfsrisico's zakelijke dienstverlening in beeld

De zakelijke dienstverleningssector is een belangrijke speler in de Nederlandse economie, met ongeveer 500.000 bedrijven waarvan bijna 88% zelfstandige professionals zijn. Een opvallende trend is de toenemende consolidatie, vooral in de accountancy, consultancy en ingenieursbureaus, gedreven door factoren zoals de krappe arbeidsmarkt, digitalisering en uitbreiding van diensten. Deze sector staat voor specifieke risico's zoals verstoringen in de bedrijfsvoering en schade aan klanten, werknemers of derden, zowel door materiële als letselschade of door cybercriminaliteit. Het beschermen van bedrijfsmiddelen zoals inventaris, elektronica en kantoorpanden tegen inbraak, brand en waterschade is van vitaal belang voor het waarborgen van operationele continuïteit.

Lees verder
04-03-2024

Het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een noodzakelijk instrument voor zakelijke zekerheid. Het biedt bescherming tegen de onvermijdelijke risico's die gepaard gaan met bestuursverantwoordelijkheden en stelt bestuurders in staat om met vertrouwen te opereren in de wetenschap dat ze adequaat beschermd zijn tegen persoonlijke aansprakelijkheid.

Lees verder
23-03-2023

Aansprakelijkheid bestuur voor interne oorzaken van het faillissement

Indien een bestuurder de jaarstukken niet tijdig deponeert of de administratieplicht schendt wordt dat gezien als een onbehoorlijke taakvervulling en een vermoeden dat dat de oorzaak is van het faillissement (zie 2:248 lid 2 BW). De bestuurders kunnen echter aannemelijk maken dat het faillissement aan

Lees verder
31-01-2023

Toelichting opvragen UBO-gegevens

Momenteel hebben schadeverzekeraars en assuradeuren helaas nog steeds geen toegang tot het UBO-register. Minister Kaag van Financiën heeft de Kamer van Koophandel in november 2022 gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van

Lees verder
22-12-2022

Fijne feestdagen en een mooi, gezond en ondernemend 2023 gewenst!

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. Wij wensen u samen met uw dierbaren fijne feestdagen en een mooi, gezond en ondernemend 2023! Wij zijn u graag weer van dienst het komende jaar. Traditiegetrouw doneren wij onze besparing

Lees verder