Wat mag je verwachten van een monteur als hij een lekkage inspecteert?

Op 23 mei 2024 werd beoordeeld of een monteur zorgvuldig genoeg handelde bij het inspecteren van een lekkage. Een bedrijf ontdekte lekkage in de keuken en schakelde een monteur in. De monteur vond de oorzaak niet en dacht aan een kapotte kraan. Later veroorzaakte een gesprongen koudwaterleiding waterschade. De verzekeraar stelde de monteur aansprakelijk.

Volgens de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 kan de verzekeraar alleen geld terugkrijgen als bewezen wordt dat de monteur onzorgvuldig handelde. Het hof oordeelde dat een bekwaam monteur beter onderzoek had moeten doen en de beschadigde leiding had moeten afsluiten. De monteur had niet mogen aannemen dat de beschadiging geen gevaar vormde.

Het hof besloot dat de monteur verwijtbaar handelde en dat de schade zonder zijn fout niet was ontstaan. De schade werd aan de monteur toegerekend en er was geen plaats voor een verweer van eigen schuld. Deze zaak benadrukt het belang van zorgvuldigheid bij monteurs en de criteria van de Bedrijfsregeling Brandregres 2014.

Op 23 mei 2024 werd een zaak behandeld waarin werd beoordeeld of een monteur zorgvuldig genoeg had gehandeld bij het inspecteren van een lekkage. Het ging om het volgende:

Een bedrijf ontdekte een lekkage in de keuken en vroeg een monteur om dit te onderzoeken. De monteur kon de oorzaak van de lekkage niet vinden en dacht dat het probleem een kapotte kraan was. Een paar weken later ontstond er waterschade doordat een koudwaterleiding knapte. Het bedrijf meldde de schade bij hun verzekeraar, die vervolgens de monteur aansprakelijk stelde. De verzekeraar van de monteur wees deze aansprakelijkheid af. Beide partijen lieten rapporten opstellen om de oorzaak van de schade vast te stellen.

Volgens de Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (Bbr 2014) kon de verzekeraar alleen geld terugkrijgen als bewezen werd dat de monteur onzorgvuldig had gehandeld. Het hof gebruikte hiervoor dezelfde criteria als in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de vraag was of de monteur handelde zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend monteur zou doen.

Het hof besloot dat een bekwaam monteur beter onderzoek had moeten doen en zou hebben gezien dat de koudwaterleiding beschadigd was. Ook had de monteur, ondanks dat hij de oorzaak niet precies kende, de leiding moeten afsluiten in afwachting van nieuwe onderdelen. Hij had niet mogen aannemen dat de beschadiging geen gevaar vormde, zelfs als de kans op knappen klein was. Het hof vond dat extra maatregelen nodig waren omdat de oorzaak niet duidelijk was, de leiding zichtbaar beschadigd was, de mogelijke gevolgen ernstig waren en de te nemen maatregelen eenvoudig waren.

Het hof oordeelde dat de monteur verwijtbaar had gehandeld en dat de schade niet zou zijn ontstaan zonder zijn fout. Daarom werd de schade aan de monteur toegerekend en was er geen plaats voor een verweer van eigen schuld.

In deze zaak was de Bbr 2014 van toepassing op de vordering. Het hof baseerde zijn oordeel op de vraag of er sprake was van schuld volgens artikel 6:162 BW. Een simpele fout van de monteur was niet genoeg voor de vordering; er moest sprake zijn van verwijtbaar handelen volgens de maatstaf van een 'redelijk handelend en redelijk bekwaam' monteur.

Meer nieuws over mkb verzekering­en

09-04-2024

Veel aanbieders vergelijkingswebsites niet bekend met P2B Verordening

De Platform to Business Verordening (P2B Verordening) van invloed kan zijn op vergelijkingswebsites en verzekeraars. Deze Europese regelgeving, van kracht sinds medio 2020, stelt transparantie- en nalevingsverplichtingen voor platforms, zoals vergelijkingswebsites, die diensten aanbieden aan zakelijke gebruikers zoals verzekeraars. De verordening is bedoeld om de verstoorde onderhandelingspositie van verzekeraars te verbeteren en situaties te voorkomen waarin platforms zichzelf bevoordelen.

Lees verder
21-03-2024

Bedrijfsrisico's zakelijke dienstverlening in beeld

De zakelijke dienstverleningssector is een belangrijke speler in de Nederlandse economie, met ongeveer 500.000 bedrijven waarvan bijna 88% zelfstandige professionals zijn. Een opvallende trend is de toenemende consolidatie, vooral in de accountancy, consultancy en ingenieursbureaus, gedreven door factoren zoals de krappe arbeidsmarkt, digitalisering en uitbreiding van diensten. Deze sector staat voor specifieke risico's zoals verstoringen in de bedrijfsvoering en schade aan klanten, werknemers of derden, zowel door materiële als letselschade of door cybercriminaliteit. Het beschermen van bedrijfsmiddelen zoals inventaris, elektronica en kantoorpanden tegen inbraak, brand en waterschade is van vitaal belang voor het waarborgen van operationele continuïteit.

Lees verder
04-03-2024

Het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een noodzakelijk instrument voor zakelijke zekerheid. Het biedt bescherming tegen de onvermijdelijke risico's die gepaard gaan met bestuursverantwoordelijkheden en stelt bestuurders in staat om met vertrouwen te opereren in de wetenschap dat ze adequaat beschermd zijn tegen persoonlijke aansprakelijkheid.

Lees verder
23-03-2023

Aansprakelijkheid bestuur voor interne oorzaken van het faillissement

Indien een bestuurder de jaarstukken niet tijdig deponeert of de administratieplicht schendt wordt dat gezien als een onbehoorlijke taakvervulling en een vermoeden dat dat de oorzaak is van het faillissement (zie 2:248 lid 2 BW). De bestuurders kunnen echter aannemelijk maken dat het faillissement aan

Lees verder
31-01-2023

Toelichting opvragen UBO-gegevens

Momenteel hebben schadeverzekeraars en assuradeuren helaas nog steeds geen toegang tot het UBO-register. Minister Kaag van Financiën heeft de Kamer van Koophandel in november 2022 gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van

Lees verder