Toelichting opvragen UBO-gegevens

Momenteel hebben schadeverzekeraars en assuradeuren helaas nog steeds geen toegang tot het UBO-register. Minister Kaag van Financiën heeft de Kamer van Koophandel in november 2022 gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. (Bron: KvK.nl, 24-11-2022). Hopelijk verandert dit spoedig. Dan kunnen we namelijk weer eerst het UBO-register bevragen voordat we u hiermee belasten. 

Wij zijn gehouden aan naleving van de Sanctiewet. Om een verzekering met een zakelijke verzekeringnemer te mogen afsluiten c.q. te mogen voortzetten, zijn wij verplicht om vast te stellen wie de UBO(’s) is/zijn en deze te toetsen aan de Sanctielijsten. Dit gebeurt bij aanvang van de verzekering, periodiek (een maal per twee jaar) en naar aanleiding van relevante wijzigingen die relatie in het KvK-register heeft aangebracht (bijv. nieuwe UBO toegevoegd of andere van belang zijnde personen voor de organisatie).

Meer nieuws


Arbeidsongeschiktheid...voorkomen is beter dan genezen
Kun je uitval of arbeidsongeschiktheid voorkomen? Niet altijd maar soms wel! Mentale of psychische klachten vormen nog steeds de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen met ruim...
Lees verder
 
Aansprakelijkheid bestuur voor interne oorzaken van het faillissement
Indien een bestuurder de jaarstukken niet tijdig deponeert of de administratieplicht schendt wordt dat gezien als een onbehoorlijke taakvervulling en een vermoeden dat dat de oorzaak is van het faillissement (z...
Lees verder
 
Verzekeraar CNA verhoogt minimumpremies naar 5.000,- EUR
Verzekeraar CNA informeerde ons dat zij zich genoodzaakt ziet voor alle lines de minimumpremie new business te verhogen naar € 5.000,-  De aangekondigde verhoging zal gelden per komende premiever...
Lees verder
 
MKB verzuim-ontzorg-verzekering 10.000 keer gesloten
In 2022 zijn naar schatting 10.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen afgesloten. Ongeveer 60 procent hiervan zijn werkgevers met minder dan vijf werknemers. Ongeveer 25 procent van alle nieuw afgesloten verzeke...
Lees verder