Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

In de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) staat dat ieder bedrijf met personeel een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet maken en actueel dient te houden. De RI&E helpt uw  bedrijfsrisico’s eenvoudiger in kaart te brengen en te verkleinen. Het maken van een RI&E is niet ingewikkeld maar kost wel tijd en is dus verplicht voor iedere ondernemer met personeel. Voor veel branches is een standaard RI&E beschikbaar.

Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico. Ook in het kader van werkgeversaansprakelijkheid is het hebben van een actuele RI&E een must.  

Boetebeleid

Sinds 23-7-2019 kan de inspecteur bij een bedrijfsbezoek (bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval) direct een boete uitschrijven bij het niet hebben van een RI&E. Afhankelijk van hoeveel medewerkers het bedrijf heeft kan het ontbreken van een RI&E bedrijf een boete van € 4.500,- opleveren. Een waarschuwing is nu verleden tijd. Leg coronaproof werken vast in de RI&E. Dit is een speerpunt van het jaarplan 2021 van de Inspectie SZW.

 Voor elk bedrijf een passende RI&E

Bedrijven die aan de slag willen met het bestrijden van risico’s op de werkvloer staan er niet alleen voor. Om de RI&E uit te voeren zijn veel gratis tools beschikbaar, die rekening houden met verschillende soorten werkzaamheden en bijbehorende risico’s. Een goed startpunt voor werkgevers om zich te verdiepen in het onderwerp is de website www.rie.nl

Meer nieuws


Introductie Markel Cyber Crime verzekering
Verzekeraar Markel is per 1-9-2021 gestart met haar Cyber Crime verzekering. De Cyber Crime verzekering is bedoeld voor binnen Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersonen, vennootschappen, maatschapp...
Lees verder
 
HDI Global Specialty SE maakt flinke efficiency slag met acceptatie- en offerteproces beroepsaansprakelijkheid
Verzekeraar HDI Global Specialty SE introduceerde vandaag nieuwe aanvraagformulieren voor 10 verschillende branches. De slimme invulbare pdf-formulieren tonen voor bedrijven tot een omzet van 1Mio direct de pre...
Lees verder
 
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr 2021)
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) gaat in op 1 juli 2021. Deze wet zorgt voor extra regels voor het bestuur en toezichthouders van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappije...
Lees verder
 
Forse boete voor te laat melden datalek
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde op 31-3-2021 een boete op van 475.000 euro omdat een bedrijf een datalek te laat meldde bij de AP. Bij het datalek maakten criminelen persoonsgegevens van meer dan 4.00...
Lees verder