Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

In de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet) staat dat ieder bedrijf met personeel een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet maken en actueel dient te houden. De RI&E helpt uw  bedrijfsrisico’s eenvoudiger in kaart te brengen en te verkleinen. Het maken van een RI&E is niet ingewikkeld maar kost wel tijd en is dus verplicht voor iedere ondernemer met personeel. Voor veel branches is een standaard RI&E beschikbaar.

Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico. Ook in het kader van werkgeversaansprakelijkheid is het hebben van een actuele RI&E een must.  

Boetebeleid

Sinds 23-7-2019 kan de inspecteur bij een bedrijfsbezoek (bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval) direct een boete uitschrijven bij het niet hebben van een RI&E. Afhankelijk van hoeveel medewerkers het bedrijf heeft kan het ontbreken van een RI&E bedrijf een boete van € 4.500,- opleveren. Een waarschuwing is nu verleden tijd. Leg coronaproof werken vast in de RI&E. Dit is een speerpunt van het jaarplan 2021 van de Inspectie SZW.

 Voor elk bedrijf een passende RI&E

Bedrijven die aan de slag willen met het bestrijden van risico’s op de werkvloer staan er niet alleen voor. Om de RI&E uit te voeren zijn veel gratis tools beschikbaar, die rekening houden met verschillende soorten werkzaamheden en bijbehorende risico’s. Een goed startpunt voor werkgevers om zich te verdiepen in het onderwerp is de website www.rie.nl

Meer nieuws


Aankondiging premieverhoging Movir AOV (3.2%)
Helaas heeft verzekeraar Movir een premieverhoging aangekondigd voor haar AOV's (uitgezonderd de Momentum AOV) van 3,2% per 1-1-2023. Movir verstrekt de volgende onderbouwing voor deze premieverhoging; K...
Lees verder
 
Ziekteverzuim Q1 2022 hoogste ooit gemeten
Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was...
Lees verder
 
Forse boete voor te laat melden datalek
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legde op 31-3-2021 een boete op van 475.000 euro omdat een bedrijf een datalek te laat meldde bij de AP. Bij het datalek maakten criminelen persoonsgegevens van meer dan 4.00...
Lees verder
 
rekentool bepaling verzekerd bedrag cyberverzekering
Verzekeraar Hiscox heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee u met behulp van enkele online stappen het verzekerd bedrag kunt bepalen voor uw cyberverzekering. Hogere verzekerde bedragen kunnen contractuee...
Lees verder