Opzegging oorlogsrisico transportverzekeraars

Vanwege de recente ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland zijn transportverzekeraars genoodzaakt om de polisdekking van het oorlogsrisico op transportverzekeringen waarop de M3 of vergelijkbare clausules van toepassing zijn, per direct op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen. 

M3 of vergelijkbare clausule
Met deze clausules zijn de verzekerde zaken alleen gedekt als ze zich bevinden aan boord van zeeschepen en luchtvaartuigen.
Verzekerde zaken die voor 5 maart 2022 00:00 uur al geladen zijn in het zeeschip of het luchtvaartuig blijven gedekt voor het oorlogsrisico.  

De opzegging van de polisdekking voor het oorlogsrisico geldt voor transportverzekeringen met de clausule M3 of vergelijkbare clausules met zendingen naar, van of via Oekraïne, de Zwarte Zee of de Zee van Azov (de hele kustlijn, inclusief Rusland en Oekraïne). Verzekeraars behouden zich het recht voor om dit gebied aan te passen naar de meest recente ontwikkelingen.

Indien u toch zendingen gaat versturen naar, van of via Oekraïne, de Zwarte Zee of de Zee van Azov (de hele kustlijn, inclusief Rusland en Oekraïne), dan vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met assuradeur of transportverzekeraar.
 

Meer nieuws


Aankondiging premieverhoging Movir AOV (3.2%)
Helaas heeft verzekeraar Movir een premieverhoging aangekondigd voor haar AOV's (uitgezonderd de Momentum AOV) van 3,2% per 1-1-2023. Movir verstrekt de volgende onderbouwing voor deze premieverhoging; K...
Lees verder
 
Ziekteverzuim Q1 2022 hoogste ooit gemeten
Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was...
Lees verder
 
Duizenden ondernemers en particulieren zitten vanaf 1 april 2022 zonder alarm
Duizenden oudere alarminstallaties bij ondernemers en particulieren geven vanaf 1 april 2022 bij inbraak of brand geen alarm meer door. Op die datum staakt KPN haar ISDN-netwerk. Het ISDN-netwerk zorgt voo...
Lees verder
 
Nieuw: gecombineerde cyber- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Zurich
Zurich heeft in samenwerking met Turien & Co een gecombineerde cyber- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering op de markt gebracht.  Om te bepalen of uw onderneming voor dit product in aanmerking k...
Lees verder